Informace o společnosti

Společnost se zabývá pronájmem (leasingem) dopravní techniky, strojů a zařízení včetně technologie. Další činností je pronájem movitých a nemovitých věcí včetně pronájmu nebytových prostor.

Společnost Q-LEASING, s.r.o. Teplice neposkytuje ani nezprostředkovává spotřebitelské úvěry podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Naše společnost poskytuje pronájem (finanční leasing), popř. uzavírá smlouvy o koupi najaté věci pouze s osobami, které jsou podnikateli při jejich podnikatelské činnosti.

Čím se odlišujeme:

  • individuální péčí o klienta a to přístupem, operativností a flexibilitou - to nám umožňuje takový přístup, kdy je sledován zájem nájemce
  • možností určit si výši splátek a to jejím celkovým počtem

výpis z obchodního rejstříku


Historie

Společnost Q-LEASING, s.r.o. vznikla 11. března 1997 ve Zlíně a začlenila se mezi poskytovatele pronájmu dopravní techniky, strojů a zařízení (finančního leasingu) v České republice. V roce 2001 došlo k přestěhování společnosti na sever Čech do Teplic a je i nadále poskytovatelem pronájmu (finančního leasingu).


Současnost

Od 1. března 2001 sídlí společnost v Teplicích. V případě, že potřebujete ke své podnikatelské činnosti automobil nebo strojní zařízení či jinou dopravní techniku najdeme pro vás řešení. Nabízíme pronájem (leasing) „ušitý“ na míru v leasingové společnosti v Teplicích, U Nádraží 905/12. Nabízíme možnost zpětného pronájmu.

Samozřejmostí je zajištění komplexného autopojištění a pojištění zařízení či technologie.

 





Kontakt



Q-LEASING, s.r.o.
se sídlem Teplice,
U Nádraží 905/12,
PSČ 415 01
zastoupena jednatelem
Šárka Dočkalová

IČO: 253 30 098
DIČ: CZ25330098

ID datové schránky
zfmvv5d

Bankovní spolení: Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.: 2351633001/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18036


tel.: 417 533 781

tel.: 417 533 745