Profil společnosti:

Společnost Q-LEASING, s.r.o. Teplice má sídlo ve středu města Teplice, konkrétně v ulici U Nádraží čp. 905/12, je to spojka mezi Masarykovou třídou a ulicí 28. října. Společnost na trhu působí od roku 1997, kdy se začlenila mezi poskytovatele finančního leasingu v ČR.

Společnost se zabývá pronájmem (finančním leasingem) dopravní techniky, strojů a zařízení včetně technologie. Nabízíme možnost zpětného pronájmu (leasingu). Další činností je pronájem movitých a nemovitých věcí včetně pronájmu nebytových prostor.

Společnost Q-LEASING, s.r.o. Teplice neposkytuje ani nezprostředkovává spotřebitelské úvěry podle zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru.

Naše společnost poskytuje pronájem (finanční lesing), popř. uzavírá smlouvy o koupi najaté věci pouze s osobami, které jsou podnikateli při jejich podnikatelské činnosti.


Novinky


KontaktQ-LEASING, s.r.o.
se sídlem Teplice,
U Nádraží 905/12,
PSČ 415 01
zastoupena jednatelem
Šárka Dočkalová

IČO: 253 30 098
DIČ: CZ25330098

ID datové schránky
zfmvv5d

Bankovní spolení: Raiffeisenbank a.s.,
č.ú.: 2351633001/5500

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18036


tel.: 417 533 781

tel.: 417 533 745